B2B

Skrót pochodzący z języka angielskiego. Pochodzi od „business to business” oznaczający transakcję pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. Określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami (w odróżnieniu od relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami indywidualnymi, określanymi jako B2C).