B2C

Skrót pochodzący z języka angielskiego. Pochodzi od „business to consumer” oznaczający transakcję pomiędzy podmiotem gospodarczym a klientem indywidualnym (w odróżnieniu od relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, określanymi jako B2B).