Brief

Brief to dokument który precyzuje i określa zadania stawiane przed agencją reklamową.

Dokument ten zawiera zestaw informacji niezbędnych aby stworzyć kreację, akcję promocyjną lub kampanię reklamową – cel działań, analizę rynku, planowany budżet, grupę docelową, opis produktu/ usługi.