Bumper ads

Kampanie wideo w formie przerywników. W ciągu kilku sekund przedstawiają potencjalnemu odbiorcy zwięzły i praktyczny komunikat marketingowy.