Call center

Sprzęt, oprogramowanie, wyposażenie służące do obsługi kontaktów z uczestnikami programu przy pomocy telefonu. Inaczej określane jako infolinia lub biuro obsługi uczestnika. Przy pomocy call center – uczestnik akcji promocyjnej ma możliwość rozmowy z żywym człowiekiem, który jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji dotyczących funkcjonowania promocji lub pomóc uczestnikowi w formalnościach.