Czat

Konwersacja pomiędzy użytkownikami komputerów za pośrednictwem komunikatora internetowego, polegająca na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych.

Czat może być wykorzystany jako jedno z narzędzi komunikacji między agencją a uczestnikiem promocji i stanowić alternatywę do rozmowy telefonicznej z call center.