Dane osobowe

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności są to: imię, nazwisko, pesel, nip, dane o lokalizacji i wiele innych. Wyróżniamy także dane wrażliwe – m.in. informacje o pochodzeniu rasowym, etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, stanie zdrowia, życiu seksualnym. Przetwarzanie danych wrażliwych jest istotnie ograniczone zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.