Debriefing

Proces uszczegółowienia briefa otrzymanego przez agencję od klienta. Debriefing polega na zadaniu dodatkowych pytań do briefa, w celu pełnego zrozumienia sytuacji oraz potrzeb klienta w celu przygotowania oferty.