Real-time marketing (marketing czasu rzeczywistego)

Forma marketingu wykorzystująca aktualne wydarzenia ze świata sportu, kultury czy polityki, które marka jest w stanie szybko przekuć w komunikat reklamowy. Stosując tę formę trzeba nie tylko szybko reagować na wydarzenia, ale robić to w sposób kreatywny, żeby marka została zauważona i komunikat mógł stać się viralem.