REBRANDING

Proces zmiany strategicznych elementów należących do marki – dla klientów najczęściej widoczny w formie zmiany np. nazwy, logo czy używanej kolorystyki.

Rebranding może być przeprowadzany na różnych poziomach zaangażowania w zależności od zmian w strategicznych założeniach marki.