Strategia marketingowa

To ściśle określony, zwizualizowany i szczegółowo opisany koncept kreatywny marki – jej filarów i wynikającego z nich pozycjonowania, charakteru, wyglądu, cech, wartości wraz z określeniem działań zmierzających do wypozycjonowania tejże marki w umysłach grupy docelowej oraz rekomendacją kanałów, narzędzi i języka komunikacji.