Web analytics

Proces obejmujący gromadzenie danych i ich analizę w celu zaprezentowania rekomendacji dotyczących dalszych działań w internecie. Wnioski płynące z analizy mają za zadanie usprawnić działanie serwisu internetowego firmy oraz pozwolić podjąć decyzje dotyczące prowadzenia skuteczniejszych działań w sieci.